top of page

Ochrona danych

Nasza strona internetowa i zarządzanie informacjami  procesy były zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych (DPA), która została zastąpiona przez Ogólne przepisy o ochronie danych (RODO) w  Marzec 2018 r. Dokonaliśmy przeglądu naszych procesów w świetle nowego RODO i zaktualizowaliśmy te obszary, które wymagały od nas bardziej szczegółowego poinformowania naszych pacjentów o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w celu podjęcia naszej działalności polegającej na świadczeniu usług opieki zdrowotnej naszym pacjentom.

Opublikowaliśmy te informacje w trzech sekcjach – nasza informacja o witrynie internetowej i informacja o prywatności – w tym wykorzystanie plików cookie – osobna sekcja dotycząca twojej dokumentacji medycznej i sposobu uzyskania dostępu – oraz naszych informacji o RODO

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij odpowiedni link poniżej

 

Ogólne przepisy o ochronie danych

RODO wymaga praktyk przetwarzania danych „rzetelnie” i w „przejrzysty sposób”, który jest „łatwo dostępny i łatwy do zrozumienia”. Oznacza to, że gabinety muszą dostarczać pacjentom informacji o tym, w jaki sposób praktyka przetwarza dane pacjentów w formie „informacji o prywatności gabinetu”.

Informacja o prywatności

Jak wykorzystujemy Twoją dokumentację medyczną -  Ważne informacje dla pacjentów

 

  • Ta praktyka obsługuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i poufności

  • Udostępniamy dokumentację medyczną osobom zaangażowanym w opiekę i leczenie. 

  • W pewnych okolicznościach udostępnimy również dokumentację medyczną do badań medycznych, na przykład, aby dowiedzieć się więcej o przyczynach choroby ludzi. 

  • Udostępniamy informacje, gdy wymaga tego prawo, na przykład w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych lub sprawdzenia, czy świadczona Ci opieka jest bezpieczna.   

  • Masz prawo do otrzymania  dostęp do Twojej dokumentacji medycznej . 

  • Masz prawo sprzeciwić się udostępnianiu Twojej dokumentacji medycznej osobom, które zapewniają Ci opiekę. 

  • Masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych do badań medycznych i planowania usług zdrowotnych.   

  • Masz prawo do poprawienia wszelkich błędów i złożenia skargi do Biura Komisarza ds. Informacji.  

 

Pełniejsze szczegóły i wyjaśnienia, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane  opieka zdrowotna jest wyjaśniona na stronie RODO

Vitamins
bottom of page